Raad van State wijst voorlopige voorziening N2000 af

De Raad van State heeft het verzoek voor een Voorlopige Voorziening van de Vogelbescherming afgewezen. Het verzoek om een voorlopige voorziening betrof de overige N2000 gebieden. De beperkingen in de vier N2000 gebieden, Engebertsdijkvenen, Rijntakken, Zwarte Meer en Weerribben blijven van kracht!
zie:  uitspraak RvS