Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

Download hier

Faunabeheerplan

In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de FBE duurzaam beheer en schadebestrijding noodzakelijk acht en welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig zijn om schade te voorkomen en bestrijden. Het faunabeheerplan dient tevens als basis voor ontheffingsaanvragen..

Op grond van zogenaamde erkende belangen zijn namelijk bij de wet uitzonderingen gemaakt op de wettelijke bescherming van inheemse diersoorten.

Provincies hebben de bevoegdheid om in het kader van schadebestrijding en beheer

  • Vrijstellingen te geven van de verboden;
  • Personen aan te wijzen om bepaalde diersoorten in hun stand te beperken;
  • Ontheffingen te verlenen.

Dit is mogelijk onder de voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat, en op de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Laatste nieuws