Ontheffingen

Op grond van het Faunabeheerplan zijn de volgende ontheffingen aan de FBE verleend:

  • Ganzen: ontheffing voor schadebestrijding overzomerende en overwinterende kol- brand- en grauwe ganzen.
  • Smient: ontheffing schadebestrijding smienten
  • wilde eend: ontheffing voor schadebestrijding wilde eenden.
  • knobbelzwaan: ontheffing schadebestrijding knobbelzwaan
  • Ree: ontheffing reeën in het belang van de verkeersveiligheid
  • Vos: ontheffing vos m.b.v. kunstlicht en restlichtversterker ter voorkoming van schade aan fauna (weidevogels en korhoenders)
  • Wild zwijn: ontheffing schadebestrijding wild zwijn nabij Engbertsdijkvenen.

Daarnaast zijn door de provincie Overijssel de volgende besluiten tot aanwijzing art. 67 Ff-wet genomen:

  • Wild zwijn: twee aanwijzingen schadebestrijding en handhaven nul-stand wild zwijn.
  • Nijlgans:  samenvoeging van meerdere aanwijzingen schadebestrijding Nijlganzen.

In de Verordening beheer en schadebestrijding dieren heeft de provincie Overijssel maatregelen opgenomen om bepaalde handelingen te verrichten om schade door diersoorten te (kunnen) voorkomen.