Ontheffingen

Ontheffingen

Op grond van het Faunabeheerplan zijn de volgende ontheffingen aan de FBE verleend:

Laatste nieuws