Ontheffingen

Op grond van het Faunabeheerplan zijn de volgende ontheffingen aan de FBE verleend:

  • Ganzen: ontheffing voor schadebestrijding overzomerende en overwinterende kol- brand- en grauwe ganzen.
  • Smient: ontheffing schadebestrijding smienten
  • wilde eend: ontheffing voor schadebestrijding wilde eenden.
  • knobbelzwaan: ontheffing schadebestrijding knobbelzwaan
  • Ree: ontheffing reeën in het belang van de verkeersveiligheid
  • Vos: ontheffing vos m.b.v. kunstlicht en restlichtversterker ter voorkoming van schade aan fauna (weidevogels en korhoenders)
  • Wild zwijn: ontheffing schadebestrijding wild zwijn nabij Engbertsdijkvenen.

Daarnaast zijn door de provincie Overijssel de volgende besluiten tot aanwijzing art. 67 Ff-wet genomen:

  • Wild zwijn: twee aanwijzingen schadebestrijding en handhaven nul-stand wild zwijn.
  • Nijlgans:  samenvoeging van meerdere aanwijzingen schadebestrijding Nijlganzen.