Bestuur

Het bestuur van Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG), Vereniging Het Reewild (VHR),   LTO Noord de drie terreinbeherende organisaties: het Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten en Natuur en milieu Overijssel.
Een onafhankelijk voorzitter waarborgt samen met de brede samenstelling van het bestuur een afgewogen besluitvorming.

Bestuursleden:
– Mw. W.H. Maij – onafhankelijk voorzitter
– Dhr. H. van Beuzekom – namens landbouworganisaties
– Dhr. ir. M.W.A. van Rechteren Limpurg – namens Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)
– Dhr. K. Dingstee en dhr. G. Vermaat – namens jacht- en beheerorganisaties
– Dhr. J. van Olst – namens terreinbeherende organisatie
– Dhr. H. Alberts – namens Natuur en Milieu Overijssel

Ambtelijk secretaris:
– vacature

flower-1376402_1920