Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG), Vereniging Het Reewild (VHR),   LTO Noord de drie terreinbeherende organisaties: het Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten en Natuur en milieu Overijssel.
Een onafhankelijk voorzitter waarborgt samen met de brede samenstelling van het bestuur een afgewogen besluitvorming.

Bestuursleden

 • Mw A.H. Raven – onafhankelijk voorzitter
 • Dhr. H. van Beuzekom
  namens landbouworganisaties
 • Dhr. D. van Ittersum
  namens Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)
 • Dhr. J. Hesselink
  namens jacht- en beheerorganisaties
 • Dhr. H. Brink
  namens terreinbeherende organisatie
 • Dhr. H. Alberts
  namens Natuur en Milieu Overijssel

Laatste nieuws