Welkom bij de FBE Overijssel

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan;
– Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten.
– Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

De meest relevante diersoorten van het Faunabeheerplan treft u hieronder aan.
Per diersoort is een verkorte weergave van het Faunabeheerplan weergegeven.
Voor een uitgebreidere weergave per diersoort, zie het Faunabeheerplan

Heeft u een dood dier gevonden, dan horen we dat bijzonder graag van u. Klik daarvoor op de knop Meld een dood dier

Nieuws van FBE Overijssel

  • Nieuwe Wnb vergunning

    Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 11-04-2018 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing.

    3 januari 2018
  • Bevoegdheden van provincies inzake jacht

    In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de provincies ten aanzien van de jacht. Deze vragen kwamen voort uit de verschillen in uitleg t.a.v. de tekst in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De staatssecretaris van Economische Zake heeft bij brief van 20 mei antwoord gegeven op deze vragen. In het kort komt

    30 januari 2016

Nieuws van FBE Overijssel

Nieuwe Wnb vergunning

Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 11-04-2018 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing.

Bevoegdheden van provincies inzake jacht

In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de provincies ten aanzien van de jacht. Deze vragen kwamen voort uit de verschillen in uitleg t.a.v. de tekst in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De staatssecretaris van Economische Zake heeft bij brief van 20 mei antwoord gegeven op deze vragen. In het kort komt