Welkom bij FBE Overijssel

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan;
– Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten.
– Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

De meest relevante diersoorten van het Faunabeheerplan treft u hieronder aan.
Per diersoort is een verkorte weergave van het Faunabeheerplan weergegeven.
Voor een uitgebreidere weergave per diersoort, zie het Faunabeheerplan

Heeft u een dood dier gevonden, dan horen we dat bijzonder graag van u. Klik daarvoor op de knop Meld een dood dier.