Welkom bij de FBE Overijssel

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende organisaties en maatschappelijke organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan;
– Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten.
– Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

De voor de FBE relevante diersoorten zijn opgenomen in het Faunabeheerplan.

 

Heeft u een dood dier gevonden, dan horen we dat bijzonder graag van u. Klik daarvoor op de knop Meld een dood dier

Nieuws van FBE Overijssel

  • Fauna schade app

    Fauna-app maakt melden van faunaschade stuk eenvoudiger LTO Noord ontwikkelde in regio Oost een mobiele versie van de website waar boeren faunaschade kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: van 42 muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige plaatsbepaling. 1. Waarom was een mobiele versie nodig? Het melden van

    15 februari 2020
  • Nieuwe Wnb vergunning

    Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 11-04-2018 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing.

    3 januari 2018

Nieuws van FBE Overijssel

Fauna schade app

Fauna-app maakt melden van faunaschade stuk eenvoudiger LTO Noord ontwikkelde in regio Oost een mobiele versie van de website waar boeren faunaschade kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: van 42 muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige plaatsbepaling. 1. Waarom was een mobiele versie nodig? Het melden van

Nieuwe Wnb vergunning

Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 11-04-2018 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing.