Wilde eend

wilde eend3Aantal en verspreiding
De Wilde eend is een relatief grote grondeleend met een bont kleurpatroon. Het mannetje heeft een geheel groene kop, een donkerbruine borst en grijsachtige flanken en rug. In Nederland is de Wilde eend talrijk en het gehele jaar door aanwezig. Het aantal broedparen werd in 1998-2000 geschat op 350.000-500.000.

Schade
De Wilde eend veroorzaakt in Overijssel in incidentele gevallen schade. Deze schade blijft doorgaans beperkt, in enkele gevallen is sprake van belangrijke schade. De Wilde eend behoord tot de wildsoorten (waterwild), waarop de jacht is geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. Buiten de bejaagperiode kan de Wilde eend ook schade aanrichten

Beheer
De Faunabeheereenheid richt haar beheer op het voorkomen en bestrijden van schade aan gewassen. In dit kader heeft het beheer tot doel de schade aan gewassen te minimaliseren ten behoeve van de belangen van de grondgebruikers.