Wild zwijn

Wild zwijn

Aantal en verspreiding.
In Nederland leven populaties wilde zwijnen in begrensde leefgebieden op de Veluwe in Gelderland en in het Meinweggebied in Limburg. Buiten de eerder genoemde begrensde leefgebieden geldt een nulstand voor Wilde zwijnen zoals verwoord in de Nota Jacht en Wildbeheer.
In Duitsland leven populaties Wilde zwijnen in het gehele grensgebied met Nederland. Hierdoor is het mogelijk dat Wilde zwijnen uit Duitse en uit Veluwse populaties in Overijssel voorkomen. Er zijn een aantal gevalideerde meldingen van Wilde zwijnen in de provincie Overijssel (Bron: NDFF). Een deel hiervan betreft ontsnapte exemplaren.

Beleid en beheer.
Voor het Wild zwijn hanteert de provincie een 0-stand. Voor het beheer van het Wild zwijn zijn door Gedeputeerde Staten jachthouders en jachtaktehouders aangewezen als categorieën van personen die de stand van het Wild zwijn kunnen beperken (aanwijzingsbesluit d.d. 5 februari 2004, kenmerk LNL/2004/163). Op 5 februari 2004 (kenmerk LNL/2004/163) heeft de provincie Overijssel een aanwijzing art 67 Flora- en faunawet opgesteld voor het doden van Wilde zwijnen ter voorkoming van verkeersongevallen en ter voorkoming van belangrijke schade in de landbouw. Deze aanwijzing is nog vigerend. Deze aanwijzing betreft de wildbeheereenheden in het oosten van Overijssel en is naar 21 wildbeheereenheden doorgeschreven. De aanwijzing is op 20 oktober 2008 (Kenmerk: 2008/0153497) aangevuld met de wildbeheereenheden in het westen van Overijssel. Deze aanvullende aanwijzing is naar 20 wildbeheereenheden doorgeschreven. Van deze aanwijzingen mag volgens de voorschriften gebruikgemaakt worden vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 24.00 uur ’s nachts.
Daarnaast is een ontheffing (art. 68 Flora- en faunawet) voor Wild zwijn bij de Engbertdijksvenen verleend ter voorkoming en bestrijding van landbouwschade, deze ontheffing is doorgeschreven naar drie wildbeheereenheden.