Nijlgans

nijlgansAantal en verspreiding
Sinds het einde van de jaren 1960 is de Nijlgans in Nederland langzamerhand een gewone verschijning geworden. Enkele ontsnapte vogels wisten zich hier prima te handhaven. Inmiddels is de Nijlgans niet meer weg te slaan uit Nederlandse natuur- en weidegebieden. Vogelkenners waren in eerste instantie erg bang dat de nijlgans zou concurreren met inheemse soorten. Dat gebeurt wel, maar in tamelijk beperkte mate. Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Egypte (langs de Nijl), en Afrika ten zuiden van de Sahara. Toch weten ze zich hier uitstekend te handhaven. De aantallen nemen nog altijd sterk toe; elk jaar produceert ieder paar gemiddeld 4,3 nieuwe Nijlganzen (Bron: Vogelbescherming.nl).
Nijlganzen komen verspreidt over de gehele provincie voor. Ten opzichte van de periode 2000-2004 is het aantal Nijlganzen in de periode 2010-2014 in tien jaar tijd fors toegenomen

Schade
De bij het Faunafonds geregistreerde landbouwschade door de nijlgans in de vorige beheerperiode 2009-2014 bedraagt € 15.670,– Vermoed wordt dat deze gegevens slechts het topje van de ijsberg vormen, omdat bij het Faunafonds landbouwschade door exoten niet geregistreerd wordt, tenzij de nijlgans zich in menggroepen met beschermde inheemse soorten bevindt. Derhalve moet voor belangrijke landbouwschade in de toekomst worden gevreesd. Nijlganzen veroorzaken ook schade aan de inheemse fauna. Ze kunnen in de broedtijd zeer territoriaal zijn, waarbij ze andere vogels veelvuldig verjagen en soms hun kuikens verdrinken.

Beleid
De Nijlgans is geen beschermde inheemse diersoort, maar een exoot. Nederland heeft zich verbonden aan het biodiversiteitsverdrag waarin is vastgelegd dat ongewenste ‘invasieve’ exoten actief beheerd zullen worden om de inheemse flora en fauna te beschermen.

Beheer
Voor de Nijlgans zijn vier vigerende aanwijzingen voor onbepaalde tijd.  De aanwijzingen zijn aan een aantal wildbeheereenheden doorgeschreven om de stand van de Nijlgans te beperken ter voorkoming van belangrijke landbouwschade of ter voorkoming van schade aan flora en fauna.

Actuele maatregelen: klik hier.