Edelhert

Edelhert-400x290

Aantal en verspreiding.
Oorspronkelijk kwam het Edelhert in geheel Nederland voor. Nu komt het Edelhert alleen nog voor op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en sinds 2005 binnen een raster in het Weerterbos. Er zijn een aantal gevalideerde meldingen van Edelherten in de provincie Overijssel. Een deel hiervan betreft ontsnapte exemplaren (Bron: NDFF).

Beleid.
Het huidige beleid biedt de mogelijkheid om in het belang van de verkeersveiligheid
onmiddellijk op te kunnen treden wanneer daartoe aanleiding is. Wanneer andere belangen in het geding zijn, zoals schade aan gewassen, kan deze middels een te verlenen ontheffing worden voorkomen of beperkt. Een van de belangrijke voorliggende vragen is of het wenselijk en mogelijk is om ook bij deze andere belangen onmiddellijk op te kunnen treden, de zogenaamde nulstandoptie.

Beheer.
Er is geen zelfstandige populatie Edelherten in Overijssel. De Faunabeheereenheid zal conform het beleid van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel bij dreigende belangrijke landbouwschade een separate ontheffing aanvragen.