Das

 

Algemeen
I.v.m. de beschermde status van de Das (rode lijst) is in het Faunabeheerplan weinig opgenomen over de Das.

Schade
In de vorige beheerperiode (2009-2014) heeft de das aanzienlijke gewasschade veroorzaakt in Overijssel. Door het Faunafonds is namelijk in deze periode € 47.542,- uitbetaald.

Voor tegemoetkoming Faunaschade dassen zie ook de informatie dassenovereenkomsten van het Faunafonds.

Beheer
Zie de Faunaschade Preventie Kit module Das van het Faunafonds