Damhert

damhert-600x539

Aantal en verspreiding
Grote vrij levende populaties (vele honderden dieren) komen voor in de duingebieden van Kennemerland (Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de Amsterdamse waterleidingduinen),
Schouwen-Duiveland (Kop van Schouwen), de Veluwe en een kleinere populaties in de Manteling van Walcheren, het Horsterwold en op de Utrechtse Heuvelrug. Vanuit deze natuurgebieden zwerven dieren regelmatig uit naar de omgeving. Door het hele land worden Damherten gehouden op kinderboerderijen en hertenkampen. Daar ontsnappen wel eens dieren zodat er verspreid over Nederland in vrijwel elke provincie meerdere groepjes in de vrije natuur voorkomen. Er zijn twee gevalideerde waarnemingen van Damherten sinds 2008 in Overijssel. Het betreft ontsnapte exemplaren (Bron: NDFF).

Beleid
Het huidige beleid biedt de mogelijkheid om in het belang van de verkeersveiligheid
onmiddellijk op te kunnen treden wanneer daartoe aanleiding is. Wanneer andere belangen in het geding zijn, zoals schade aan gewassen, kan deze middels een te verlenen ontheffing worden voorkomen of beperkt. Een van de belangrijke voorliggende vragen is of het wenselijk en mogelijk is om ook bij deze andere belangen onmiddellijk op te kunnen treden, de zogenaamde nulstandoptie.

Beheer
Bij eventuele dreigende schade zal de Faunabeheereenheid een separate ontheffing aanvragen.