Canadese gans

Zwarte zwaan

Vrijstelling
De minister heeft de Canadese gans geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet en heeft in de Regeling beheer en schadebestrijding dieren (in artikel 1) de grondgebruiker toestemming gegeven om de Canadese gans gedurende het gehele jaar te (laten) bestrijden ter voorkoming van belangrijke schade aan de landbouw en fauna.